Contact Information

Tel : +(8620) 8648 5549
+(8620) 8648 6495
+(8620) 8648 5917
Fax : +(8620) 8648 6036
Address : 6th Floor, NO.12 building,Julong Industrial estate,
NO.829 Xicha Rd, Baiyun District, Guangzhou Ch
Mail Code : 510230